Τηλέφωνο

210 7472720

Βασ. Σοφίας 110

Αθήνα

Ιατρικό Κέντρο

Μαρούσι

Αφαίρεση όγκων με φθορισμό 5-ΑLA

Αφαίρεση όγκων εγκεφάλου με φθορισμό 5 – ALA

Η χρήση του φθορισμού με 5-ALA αποτελεί σύγχρονο, πολύ σημαντικό εργαλείο για την χειρουργική πράξη στους όγκους εγκεφάλου και ειδικότερα για τα κακοήθη γλοιώματα. Ενισχύει τη δυνατότητα του Νευροχειρουργού να αφαιρέσει ολικά έναν όγκο από τον εγκέφαλο και αυτό σημαίνει πολύ καλύτερη πρόγνωση για τον ασθενή.

Ο φθορισμός με τη χρήση 5-ALA, αποτελεί το απαραίτητο σύγχρονο «εργαλείο» για όλα τα μεγάλα Νευροογκολογικά Κέντρα της Ευρώπης από το 2007 που έλαβε τη σχετική έγκριση του Οργανισμού Φαρμάκων.

Επειδή η χειρουργική θεραπεία του γλοιώματος πρέπει να έχει ως στόχο την αφαίρεση του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού του όγκου, διαφυλάσσοντας παράλληλα τον υγιή εγκεφαλικό ιστό, το 5-ALA αυξάνει την ικανότητα του χειρουργού να διακρίνει τον όγκο από τον υγιή εγκεφαλικό ιστό κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αυξάνει την αναλογία των ασθενών των οποίων ο όγκος αφαιρέθηκε πλήρως, ενώ επίσης παρατείνει το χρόνο επιβίωσης των ασθενών χωρίς εξέλιξη της νόσου.

Πώς λειτουργεί το 5-ALA

Το 5-ALA είναι σκόνη για την παρασκευή διαλύματος που λαμβάνεται από το στόμα. Περιέχει τη δραστική ουσία υδροχλωρικό 5-αμινολεβουλινικό οξύ (30 mg/ml) και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με κακοήθες γλοίωμα.

Ο ασθενής πίνει το διάλυμα περίπου 3 ώρες πριν το χειρουργείο. Η δραστική ουσία του 5-ALA απορροφάται από τα κύτταρα του σώματος όπου μεταβολίζεται από ένζυμα σε φθορίζουσες χημικές ουσίες, ειδικότερα σε πρωτοπορφυρίνη (PPIX). Καθώς τα κύτταρα του γλοιώματος έχουν αυξημένο καταβολισμό, απορροφούν μεγαλύτερο μέρος της δραστικής ουσίας και τη μεταβολίζουν ταχύτερα σε PPIX, κι έτσι συσσωρεύονται στα κύτταρα αυτά υψηλότερα επίπεδα PPIX σε σύγκριση με εκείνα του φυσιολογικού ιστού.

Με τη διέγερση του χειρουργικού πεδίου από το χειρουργικό μικροσκόπιο με κυανό φως συγκεκριμένου μήκους κύματος, η PPIX που έχει δημιουργηθεί στον όγκο εκπέμπει έντονο ερυθρό/ροζ φθορισμό, ενώ ο φυσιολογικός εγκεφαλικός ιστός εμφανίζεται κυανός ή μόνο ήπια ροζ. Με τον τρόπο αυτό ο Νευροχειρουργός έχει πιο σαφή εικόνα του όγκου κατά τη διάρκεια της επέμβασης και να τον αφαιρεί με ακρίβεια, διαφυλάσσοντας τον υγιή εγκεφαλικό ιστό. Χωρίς τη χρήση του 5-ALA,  αυτό δεν θα ήταν τόσο εύκολο.

Το 5-ALA πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από Νευροχειρουργούς με πείρα στις επεμβάσεις κακοήθων γλοιωμάτων και με κατάρτιση στη χειρουργική με φθορίζουσα καθοδήγηση.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη λήψη του 5-ALA είναι η αναιμία, η  θρομβοκυτταροπενία, η λευκοκυττάρωση και αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων
στο αίμα. Γενικότερα είναι πολύ καλά ανεκτό και οι παρενέργειες είναι σπάνιες και ήπιες.

Ο Νευροχειρουργός Δρ. Ν. Καραγεώργος, με εκπαίδευση και εμπειρία σε μεγάλα Νευροογκολογικά Κέντρα της Γερμανίας (Πανεπιστήμιο Νυρενβέργης-Έρλαγκεν), διαθέτει την απαραίτητη πιστοποίηση στη χειρουργική γλοιωμάτων με τη χρήση φθορισμού 5-ΑLA.

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός