Τηλέφωνο

210 7472720

Βασ. Σοφίας 110

Αθήνα

Ιατρικό Κέντρο

Μαρούσι

Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση

Διεγχειρητική Νευροπαρακολούθηση

Η διεγχειρητική Νευροπαρακολούθηση, είναι σημαντική προσθήκη στη Νευροπλοήγηση και σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη ποιοτικής Νευροχειρουργικής.

Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια μίας χειρουργικής επέμβασης γίνεται ταυτόχρονα η καταγραφή και η μελέτη της αγωγιμότητας ηλεκτρικών προκλητών ερεθισμάτων, με σκοπό την διασφάλιση, της λειτουργικής ακεραιότητας των νεύρων ή νευρικών οδών. Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια σοβαρών επεμβάσεων που απαιτούν συνήθως χειρισμούς του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού.

Η τεχνική, επιτρέπει την σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση της λειτουργίας των νεύρων, κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης, από εξειδικευμένους ηλεκτροφυσιολόγους, μειώνοντας έτσι στο μέγιστο τις νευρολογικές επιπλοκές της συγκεκριμένης επέμβασης.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων που παρέχουν τα σωματο-αισθητικά προκλητά δυναμικά (SSEP), το ηλεκτρομυογράφημα (EMG) και τα κινητικά προκλητά δυναμικά (MEP) για την διαπίστωση της λειτουργικής ακεραιότητας των νεύρων, του νωτιαίου μυελού και τμημάτων του εγκεφάλου.

Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος βλάβης από τους χειρουργικούς χειρισμούς, το χειρουργείο γίνεται πιο ασφαλές, απόλυτα στοχευμένο και πολύ πιο σύντομο για τον ασθενή.

Η διαδικασία

Ο εξειδικευμένος ηλεκτροφυσιολόγος τοποθετεί επιφανειακά και υποδερμικά ηλεκτρόδια σε διαφορετικές διατάξεις αναλόγως της χειρουργικής επέμβασης και του προβλήματος του ασθενούς.

Τα Κινητικά Προκλητά Δυναμικά (MEP) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των κινητικών νευρικών οδών που ξεκινούν από τον εγκέφαλο και καταλήγουν στις διάφορες μυϊκές ομάδες του σώματος.

Tα Σωματοαισθητικά Προκλητά Δυναμικά (SSEP) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των αισθητικών νευρικών οδών που ξεκινούν από το δέρμα και καταλήγουν στον εγκέφαλο.

Τέλος, το Ηλεκτρομυογράφημα (EMG) χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των σημάτων που παράγονται εντός των μυών που νευρώνονται από την περιοχή της σπονδυλικής στήλης.

Οι αισθητικές, οι κινητικές και οι νευρικές οδοί του πόνου παρακολουθούνται με τη βοήθεια ηλεκτρικών διεγέρσεων που στέλνονται από τα διεγερτικά ηλεκτρόδια προς τα ηλεκτρόδια πρόσληψης, μετρώντας με τον τρόπο αυτό την ταχύτητα και την ένταση των σημάτων.

Αρχικώς καταγράφονται τα βασικά σήματα της λειτουργίας των νεύρων του ασθενούς με τα οποία συγκρίνονται τα διεγχειρητικά σήματα. Έτσι, αν διαπιστωθεί σημαντική μεταβολή ως προς τα αρχικά σήματα ο χειρουργός ειδοποιείται έγκαιρα ώστε να μπορέσει να διαπιστώσει την αιτία της μεταβολής τους πριν η βλάβη γίνει μόνιμη.

Ο Νευροχειρουργός Δρ. Ν. Καραγεώργος, με εκπαίδευση και εμπειρία σε μεγάλα Νευροογκολογικά Κέντρα της Γερμανίας (Πανεπιστήμιο Νυρενβέργης-Έρλαγκεν), διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία στη χρήση όλων των παραπάνω τεχνικών καθώς και την απαραίτητη πιστοποίηση στη χειρουργική γλοιωμάτων με τη χρήση φθορισμού 5-ΑLA.

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός