Τηλέφωνο

210 7472720

Βασ. Σοφίας 110

Αθήνα

Ιατρικό Κέντρο

Μαρούσι

Ενδεικτικά Περιστατικά Εγκεφάλου

Εγκέφαλος

Σύρετε το βέλος αριστερά και δεξιά για να δείτε το πριν και το μετά της κάθε επέμβασης

Ηωσινόφιλο κοκκίωμα (ιστιοκύττωση Langerhans)

Νεαρός ασθενής 17 ετών ο οποίος είχε παρατηρήσει τουλάχιστον από μηνός μια εξόγκωση στη δεξιά μετωπιαία χώρα, απευθύνθηκε αρχικά σε γενικό χειρουργό έπειτα από σύσταση του οικογενειακού ιατρού με την αρχική διάγνωση σμηγματογόνου κύστεως. Έγινε προσπάθεια αφαίρεσης του ογκιδίου υπό τοπική αναισθησία και ο χειρουργός αντιλήφθηκε ότι δεν επρόκειτο για σμηγματογόνο κύστη αλλά για βλάβη του κρανίου, οπότε διέκοψε την επέμβαση και παρέπεμψε τον ασθενή για μαγνητική τομογραφία. Εκεί φα΄άνηκε ότι η βλάβη αφορούσε το μετωπιαίο οστό και επεκτεινόταν τόσο ενδο- όσο και εξωκρανιακά. Συστήθηκε χειρουργική αφαίρεση και διενεργήθηκε κρανιοτομία, αφαίρεση του όγκου ολικά και μηνιγγοπλαστική και κρανιοπλαστική. Δεν παρουσιάστηκαν επιπλοκές και ο ασθενής πήρε εξιτήριο τη 2η μέρα. Η μετεγχειρητική αξονική τομογραφία δείχνει πλήρη αφαίρεση του παθολογικού οστού και την διενεργηθείσα κρανιοπλαστική. Ακολούθησε περαιτέρω διερεύνηση από αιματολόγο.

Ανεύρυσμα μέσης εγκεφαλικής

Άνδρας ασθενής 45 ετών παρουσίασε αιφνίδιο επεισόδιο οξείας κεφαλαλγίας με ναυτία και έμετο. Δεν προσήλθε άμεσα στο νοσοκομείο, αλλά μόνο μετά από 2 ημέρες επειδή τα συμπτώματα επιδεινώνονταν. Στην αξονική τομογραφία εγκεφάλου διαπιστώθηκε υπαραχνοειδής αιμορραγία και στην ψηφιακή αγγειογραφία διαπιστώθηκε ως αιτία της αιμορραγίας ένα δίλοβο ανεύρυσμα περίπου 5 x 8 mm (σακοειδής διεύρυνση) στο διχασμό της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας δεξιά. Μετά από σύσκεψη με τους συναδέλφους νευροακτινολόγους αποφασίστηκε η χειρουργική αντιμετώπιση με clipping διά μίνι-πτεριονικής κρανιοτομίας και διεγχειρητικής αγγειογραφίας (ICG) και doppler. Δεν υπήρξε καμία διεγχειρητική επιπλοκή και ο ασθενής παρακολουθήθηκε μετεγχειρητικά, λόγω της προηγηθείσας ρήξης του ανευρύσματος, στη Μονάδα εντατικής θεραπείας. Η όλη πορεία υπήρξε ανεπίπλεκτη χωρίς εμφάνιση πρώιμου ή ύστερου νευρολογικού ελλείμματος. Στη μετεγχειρητική ψηφιακή αγγειογραφία διακρίνεται η πλήρης αποκοπή του ανευρύσματος από την κυκλοφορία και η απουσία στενώσεων στη μέση εγκεφαλική αρτηρία ή στους κλάδους αυτής.

Ενδοκοιλιακό κρανιοφαρυγγίωμα

Άνδρας ασθενής 56 ετών με ιστορικό απώλειας λίμπιντο από εξαμήνου και προοδευτικά επιδεινούμενης απώλειας μνήμης και διαταραχής προσωπικότητας το τελευταίο διάστημα υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου όπου διαπιστώθηκε ένας όγκος διαμέτρου περίπου 3 εκ. στο έδαφος της 3ης κοιλίας με ανομοιογενή πρόσληψη σκιαγραφικού και σημεία κεντρικής αιμορραγίας ο οποίος ασκεί πίεση επί των τρημάτων του Monro και προκαλεί αρχόμενο αποφρακτικό υδροκέφαλο. Συστήθηκε χειρουργική αφαίρεση του όγκου και διενεργήθηκε μια κρανιοτομία μέσης γραμμής με τη βοήθεια νευροπλοήγησης και ο όγκος αφαιρέθηκε πλήρως διά της διαμεσολοβίας προσπέλασης. Ο ασθενής ανάρρωσε τάχιστα και πήρε εξιτήριο προγραμματισμένα την 5η μέρα. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή, η λειτουργία της μνήμης επανήλθε προοδευτικά, η απώλεια της λίμπιντο αντιμετωπίστηκε φαρμακευτικά. Η μαγνητική τομογραφία επανελέγχου έδειξε πλήρη αφαίρεση του όγκου, χωρίς υπόλειμμα και χωρίς σημεία επιπλοκών.

Γλοιοβλάστωμα αριστερά μετωπιαία

Άνδρας ασθενής 59 ετών με ιστορικό κεφαλαλγίας από λίγων εβδομάδων και μετωπιαία συνδρομή (ψυχοκινητική επιβράδυνση με απάθεια και προοδευτική διανοητική σύγχυση). Λόγω της επιδείνωσης της κλινικής κατάστασης διενεργήθηκε αρχικά αξονική και στη συνέχεια μαγνητική τομογραφία που ανέδειξε μια μεγάλη χωροκατακτητική εξεργασία (8 x 7 x 6 cm) με ανομοιογενή λήψη σκιαγραφικού υλικού και περιεστιακό οίδημα αριστερά μετωπιαία μέχρι τα όρια της νήσου του Reil και τις δομές της μέσης γραμμής και της πλάγιας κοιλίας. Δεν προϋπήρχαν εστιακά νευρολογικά ελλείμματα (πάρεση ή διαταραχές ομιλίας) παρά το πολύ μεγάλο μέγεθος του όγκου. Ακολούθησε ολική μικροχειρουργική εξαίρεση του όγκου με χρήση νευροπλοήγησης και φθορισμού με 5-ALA. Περιεγχειρητική πορεία χωρίς επιπλοκές, κανένα νέο νευρολογικό έλλειμμα. Ακολούθησε προτόκολλο συνδυασμένης ακτινο- και χημειοθεραπείας και η μετεγχειρητική μαγνητική επανελέγχου έδειξε πλήρη αφαίρεση του όγκου χωρίς στοιχεία πρόσληψης σκιαγραφικού.

Γλοιοβλάστωμα παιδικής ηλικίας

Νεαρός 20χρονος ασθενής με ιστορικό σπαστικής ημιπάρεσης δεξιά από τη γέννηση και διάγνωση πορεγκεφαλικής κύστης στην κεντρική περιοχή του εγκεφάλου αριστερά ήδη από ηλικία 14 μηνών. Παρουσίαζε από πολλά χρόνια ανθεκτικές στη φαρμακευτική αγωγή επιληπτικές κρίσεις. Στο πλαίσιο διερεύνησης για την πρόσφατη αύξηση της συχνότητας των επιληπτικών κρίσεων, διενεργήθηκε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου που ανέδειξε έναν μερικώς κυστικό όγκο μεγέθους περίπου 9 εκατοστών με σύνοδος αποτιτανώσεις και remodelling του μετωπιαίου οστού με προβολή του μετώπου προς τα έξω. Διενεργήθηκε εκτεταμένη αριστερή μετωπιαία κρανιοτομία και μικροχειρουργική αφαίρεση του όγκου με ανακατασκευή του μετωπιαίου οστού με χρήση συνθετικού μοσχεύματος (palacos). Η περιεγχειρητική πορεία ήταν χωρίς επιπλοκές και ο ασθενής ανάρρωσε γρήγορα. Η μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία ελέγχου έδειξε πλήρη εξαίρεση του όγκου χωρίς υπόλειμμα.

Γλοιοβλάστωμα της νήσου Reil αριστερά

Γυναίκα ασθενής 42 ετών με ιστορικό κεφαλαλγίας από εβδομάδων και διαταραχή όρασης στο δεξιό οπτικό πεδίο, παρουσίαζε τις τελευταίες ημέρες μια ερχόμενη διαταραχή προσωπικότητας και διαταραχή στην ομιλία με δυσκολία εύρεσης των λέξεων. Σε οφθαλμολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε έλλειμμα οπτικού πεδίου δεξιά (ημιανοψία) και στον έλεγχο με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου αναδείχθηκε ένας όγκος στη νήσο Reil κι το σκέλος του κροταφικού λοβού με μέγεθος 3 x 4 εκ. και περιφερική λήψη σκιαγραφικού υλικού με έντονο περιεστιακό οίδημα. Λόγω της συμπτωματολογίας και της ακτινολογικής εικόνας συστήθηκε η αφαίρεση του όγκου. Διενεργήθηκε κροταφική κρανιοτομία και μικροχειρουργική αφαίρεση του όγκου με τη χρήση νευροπλοήγησης και φθορισμού με 5-ALA. Δεν υπήρξαν επιπλοκές περιεγχειρητικά και η ασθενής εμφάνισε βελτίωση τόσο της ομιλίας όσο και της όρασης. Στη μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία ελέγχου φαίνεται η πλήρης αφαίρεση των στοιχείων του όγκου που προσλαμβάνουν σκιαγραφικό και η απουσία επιπλοκών.

Πιλοκυτταρικό αστροκύτωμα

Γυναίκα ασθενής 69 ετών παρουσίαζε από 5 εβδομάδων ζάλη, μια προοδευτικά επιδεινούμενη αστάθεια βάδισης και κεφαλαλγία. Στην αξονική τομογραφία εγκεφάλου φάνηκε μια αιμορραγημένη βλάβη της παρεγκεφαλίδας στη μέση γραμμή και στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου διαγνώστηκε μια μερικώς μυστική αιμορραγημένη χωροκατακτητική εξεργασία με περιφερική λήψη σκιαγραφικού και περιεστιακό οίδημα. Λόγω του μεγέθους της βλάβης, και της αιμορραγίας, τέθηκε η ένδειξη για τη χειρουργική εξαίρεση. Διενεργήθηκε μια μέση υπινιακή κρανιοτομία και η βλάβη αφαιρέθηκε με μικροχειρουργική τεχνική ολικά. Δεν παρουσιάστηκαν περιεγχειρητικές επιπλοκές και η ασθενής ανάρρωσε χωρίς προβλήματα. Η παθολογοανατομική εξέταση έδειξε πιλοκυτταρικό αστροκύτωμα, σπάνιο στην ηλικία της ασθενούς, αλλά απόδειξη ότι αυτοί οι όγκοι έχουν μια πολύ μακρά καλοήθη πορεία και μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα και να διαγνωστούν ακόμη και σε μεγάλη ηλικία.

Μηνιγγίωμα βρεγματοϊνιακά

Άνδρας ασθενής 65 ετών, παρουσίαζε διαταραχή της όρασης με έλλειμμα οπτικού πεδίου (ατελής ημιανοψία αριστερά). Στο πλαίσιο της διερεύνησης με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου διαγνώστηκε ένα μεγάλο μηνιγγίωμα του δρεπάνου (περίπου 5 εκατοστών) δεξιά βρεγματο-ινιακά με παρουσία περιεστιακού οιδήματος και έντονα πιεστικά φαινόμενα. Εξαιτίας του μεγέθους του όγκου και της συμπτωματολογίας του ασθενούς συστήθηκε η χειρουργική εξαίρεση. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε οστεοπλαστική κρανιοτομία, μικροχειρουργική αφαίρεση του όγκου και μηνιγγοπλαστική με τη χρήση νευροπλοήγησης. Περιεγχειρητικά δεν παρουσιάστηκαν επιπλοκές, η όραση του ασθενούς επανήλθε και ο ίδιος πήρε εξιτήριο σε 3 ημέρες. Η μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία δείχνει την πλήρη αφαίρεση του όγκου και στοιχεία γλοίωσης στο εγκεφαλικό παρέγχυμα από την χρόνια πίεση λόγω του όγκου.

Μηνιγγίωμα μετωπιαία

Άνδρας ασθενής 64 ετών με ιστορικό διαταραχών μνήμης και αλλαγής προσωπικότητας. Στο πλαίσιο της διερεύνησης με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου αναδείχθηκε μια μεγάλη εξεργασία με ομοιογενή λήψη σκιαγραφικού αριστερά μετωπιαία που εκτεινόταν έως την βάση του κρανίου και το δρέπανο , αλλά και πέρα από αυτό προς τα δεξιά με μέγεθος περίπου 7 x 5 x 7 cm με έντονα πιεστικά φαινόμενα επί του εγκεφαλικού παρεγχύματος και της αριστερής πλάγιας κοιλίας και με μετατόπιση της μέσης γραμμής. Συστήθηκε χειρουργική εξαίρεση λόγω της συμπτωματολογίας και του μεγάλου μεγέθους του όγκου. Διενεργήθηκε αριστερή μετωπιαία κρανιοτομή με επέκταση προς τα δεξιά και μικροχειρουργική ολική αφαίρεση με μηνιγγοπλαστική και χρήση νευροπλοήγησης. Ο ασθενής παρουσίασε άμεση βελτίωση των συμπτωμάτων του και πήρε εξιτήριο χωρίς επιπλοκές. Η μετεγχειρητική μαγνητική έδειξε πλήρη αφαίρεση του όγκου με γλοίωση μετωπιαία λόγω της χρόνιας παρουσίας του όγκου και της πίεσης επί του εγκεφαλικού ιστού.

Δύο παραοβελιαία μηνιγγιώματα

Γυναίκα ασθενής 58 ετών παρουσίασε αδυναμία του δεξιού άνω άκρου και μια εστιακή επιληπτική κρίση. Στη διενεργηθείσα αξονική και μαγνητική τομογραφία διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο παραοβελιαίων μηνιγγιωμάτων, ένα περίπου 4 x 5 cm στην κεντρική περιοχή αριστερά κι ένα μικρότερο (2 cm) ινιακά αριστερά. Εξαιτίας της συμπτωματολογίας συστήθηκε η χειρουργική εξαίρεση του μεγαλύτερου μηνιγγιώματος, η ασθενής όμως επιθυμούσε την αφαίρεση και του δεύτερου στην ίδια συνεδρία. Έτσι διενεργήθηκαν δύο οστεοπλαστικές κρανιοτομίες με τη χρήση νευροπλοήγησης και αφαιρέθηκαν μικροχειρουργικά και τα δύο μηνιγγιώματα, και ακολούθησε μηνιγγοπλαστική. Η ασθενής ανάρρωσε γρήγορα, η αδυναμία του δεξιού άνω άκρου υποχώρησε πλήρως και η ασθενής πήρε προγραμματισμένα εξιτήριο την 4η μέρα. Ο μετεγχειρητικός απεικονιστικές έλεγχος έδειξε πλήρη αφαίρεση των όγκων και καμία παρουσία επιπλοκών.

Υπερσκηνιδιακό Επενδύμωμα

Γυναίκα ασθενής 53 ετών παρουσίασε από εβδομάδων διαταραχές της ομιλίας με δυσκολία εύρεσης των λέξεων και διαταραχή προσωπικότητας και προσανατολισμού σε χρόνο, τόπο και καταστάσεις. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου έδειξε μια περίπου 6 εκ. σε διάμετρο, μερικώς κυστική εξεργασία στην περιοχή της νήσου του Reil αριστερά, με ανομοιογενή λήψη σκιαγραφικού υλικού, έντονο περιεστιακό οίδημα και πιεστικά φαινόμενα με μετατόπιση των δομών της μέσης γραμμής. Αμέσως τέθηκε η ένδειξη χειρουργικής αφαίρεσης της βλάβης και διενεργήθηκε μια μετωποκροταφική κρανιοτομία με τη χρήση νευροπλοήγησης και φθορισμού με 5-ALA και ο όγκος αφαιρέθηκε με μικροχειρουργικές τεχνικές πλήρως. Η συμπτωματολογία της ασθενούς υφέθηκε πολύ γρήγορα μετεγχειρητικά και ο επανέλεγχος έδειξε ολική αφαίρεση του όγκου χωρίς επιπλοκές.

Μετάσταση μη μικροκυτταρικού καρκινώματος

Άνδρας ασθενής 72 ετών με ιστορικό μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, είχε χειρουργηθεί σε άλλο νοσοκομείο για μια μετάσταση στην παρεγκεφαλίδα δεξιά ήδη πριν από ενάμισυ χρόνο, και είχε ακολουθήσει σχήμα ακτινοβολίας τοπικά με 39Gy, επαναχειρουργήθηκε για υποτροπή της μετάστασης πριν από 6 περίπου μήνες και τώρα στον τακτικό ακτινολογικό επανέλεγχο διαπιστώθηκε υποτροπή της νόσου τοπικά με κυστικό και συμπαγές μέρος και μέγεθος περίπου 3,5 x 2,5 cm. Παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο μας για αντιμετώπιση. Λόγω της ηλικίας και των πολυπαραγοντικών νοσογόνων παθήσεων, οι συνάδελφοι της ογκολογικής κλινικής δεν πρότειναν μια συμπληρωματική χημειοθεραπεία. Διενεργήθηκε μικροχειρουργική αφαίρεση του όγκου χωρίς επιπλοκές. Ο ασθενής ανάρρωσε γρήγορα και πήρε εξιτήριο προγραμματισμένα την 5η ημέρα. Η μαγνητική τομογραφία επανελέγχου δείχνει πλήρη αφαίρεση του όγκου.

Μετάσταση μελανώματος στη νήσο του Reil

Άνδρας ασθενής 52 ετών με ιστορικό μελανώματος, στον οποίο στο πλαίσιο της διερεύνησης επίμονης κεφαλαλγίας διαγνώστηκε στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου μια βλάβη στη νήσο του Reil, στο πρόσθιο τμήμα των βασικών γαγγλίων δεξιά. Ακολούθησε στερεοτακτική βιοψία σε άλλο νοσοκομείο και διαγνώστηκε γαγγλιογλοίωμα, όμως η συμπτωματολογία του ασθενούς επέμεινε και παρά τη χορήγηση κορτιζόνης, τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν, ενώ ο ασθενής ανέπτυξε ιατρογενές σύνδρομο Cushing. Το ογκολογικό συμβούλιο συνέστησε αφαίρεση του όγκου, καθώς ο ασθενής επιδεινώθηκε κλινικά και η διάγνωση της στερεοτακτικής βιοψίας τέθηκε υπό αμφιβολία. Διενεργήθηκε μια πτεριονική κρανιοτομία και με τη χρήση νευροπλοήγησης και με μικροχειρουργική τεχνική αφαιρέθηκε ο όγκος που αποδείχθηκε ότι ήταν μετάσταση του γνωστού μελανώματος. Ακολούθησε χημειο- ανοσοθεραπεία. Ο ασθενής ανάρρωσε γρήγορα και χωρίς κανένα νευρολογικό έλλειμμα. Η μαγνητική τομογραφία επανελέγχου δείχνει την πλήρη εξαίρεση του όγκου, χωρίς σημεία επιπλοκών.

Κύστη της επίφυσης

Γυναίκα ασθενής 40 ετών παρουσίαζε προοδευτικά επιδεινούμενους πονοκεφάλους και διαταραχές της συγκέντρωσης αλλά και θάμβος όρασης. Στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου διαγνώστηκε μια κυστική βλάβη στην περιοχή της επίφυσης με μέγιστη διάμετρο 24 mm και τοπικά πιεστικά φαινόμενα επί του τετράδυμου πετάλου και του υδραγωγού του Sylvius. Λόγω του μεγέθους της κύστεως αλλά και των συμπτωμάτων της ασθενούς, συστήθηκε η χειρουργική εξαίρεση και η κύστη αφαιρέθηκε με μικροχειρουργική τεχνική διά της υποσκηνιδιακής οδού, με μικρή οστεοπλαστική κρανιοτομία. Δεν προέκυψαν επιπλοκές και η ασθενής πήρε εξιτήριο προγραμματισμένα, η όραση επανήλθε άμεσα, και οι διαταραχές της συγκέντρωσης όπως και οι κεφαλαλγίες υποχώρησαν. Στη μαγνητική τομογραφία επανελέγχου διαπιστώνεται η πλήρης αφαίρεση της κύστεως και η απουσία επιπλοκών.

Δερμοειδής κύστη

Άνδρας ασθενής 25 ετών με επανειλημμένα επεισόδια απώλειας συνείδησης, διαταραχή της ομιλίας (κινητική αφασία) και άλγος στην αριστερή υπερκόγχια χώρα (περιοχή πάνω από το μάτι), προσήλθε για αντιμετώπιση στην κλινική μας. Στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου φαίνεται κυστική βλάβη στην υπερκόγχια χώρα του αριστερού μετωπιαίου λοβού με στοιχεία που συνηγορούν στη διάγνωση της δερμοειδούς κύστεως και παρουσία μικρότερων βλαβών κατά μήκος της σχισμής του Sylvius (αριστερά) που κατά πάσα πιθανότητα αποτελούν αποτέλεσμα μικρο-ρήξεων της κύστεως. Συστήθηκε χειρουργική εξαίρεση και ο ασθενής υποβλήθηκε σε μετωποκροταφική κρανιοτομία και μικροχειρουργική αφαίρεση της κύστεως καθώς και των μεγαλύτερων από τις βλάβες στη σχισμή του Sylvius. Ο ασθενής ανάρρωσε γρήγορα και πήρε εξιτήριο προγραμματισμένα την 4η μέρα, ο ομιλία αποκαταστάθηκε πλήρως και άμεσα, επεισόδια απώλειας συνείδησης δεν παρατηρήθηκαν. Η μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία επανελέγχου δείχνει πλήρη αφαίρεση του όγκου χωρίς σημεία επιπλοκών.

Κολλοειδής κύστη τρίτης κοιλίας

Άνδρας ασθενής 62 ετών με μακρύ ιστορικό κεφαλαλγίας και διαταραχών μνήμης-συγκέντρωσης υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου όπου διαπιστώθηκε παρουσία κυστικήςβλάβης στην 3η κοιλία και το τμήμα του Monroe. Η κύστη προκαλούσε χρόνια διάταση του κοιλιακού συστήματος και πίεση επί των δομών της μέσης γραμμής (ψαλίδα) που αποτελούν μέρος του οργάνου της μνήμης. Συστήθηκε χειρουργική επέμβαση και διενεργήθηκε μια μίνι κρανιοτομή και η κύστη αφαιρέθηκε με τη χρήση νευροπλοήγησης και με μικροχειρουργική τεχνική πλήρως. Ο ασθενής ανάρρωσε γρήγορα και πήρε εξιτήριο προγραμματισμένα την 4η μέρα. Οι κεφαλαλγίες αφέθηκαν άμεσα και διαταραχές μνήμης-συγκέντρωσης υποχώρησαν σταδιακά με τη βοήθεια εργοθεραπείας. Η μαγνητική τομογραφία επανελέγχου δείχνει πλήρη αφαίρεση του όγκου και απουσία σημείων επιπλοκών.

Σηραγγώδες αιμαγγείωμα

Άνδρας ασθενής 35 ετών εισήχθη στο νοσοκομείο με γενικευμένη επιληπτική κρίση. Στον ακτινολογικό και νευρολογικό έλεγχο που ακολούθησε (με μαγνητική τομογραφία και ηλεκτροεγκεφαλογράφημα) διαγνώστηκε ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα (καβέρνωμα) αριστερά μετωπιαία ως αιτία για την επιληπτική κρίση. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της συμπτωματικής επιληψίας συστήθηκε η χειρουργική αφαίρεση του αιμαγγειώματος. Διενεργήθηκε με τη χρήση νευροπλοήγησης μια μικρή κρανιοτομία και η βλάβη αφαιρέθηκε με μικροχειρουργική τεχνική πλήρως. Για τη θεραπεία της επιληπτογόνου εστίας απαιτείται να αφαιρεθεί μαζί με το αιμαγγείωμα και μια μικρή ζώνη περιβάλλοντος ιστού που είναι εμποτισμένος με προϊόντα αποδόμησης της αιμοσφαιρίνης του αίματος (αιμοσιδηρίνη) που συσσωρεύονται γύρω από το αιμαγγείωμα λόγω των μικρορήξεων που συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου. Ο ασθενής παρέμεινε ελεύθερος επιληπτικών κρίσεων και δεν παρουσίασε κάποια επιπλοκή. Η μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία επανελέγχου δείχνει πλήρη αφαίρεση του αιμαγγειώματος και της αιμοσιδηρίνης.

Δύο μεταστάσεις παρεγκεφαλίδας

Γυναίκα ασθενής 64 ετών με ιστορικό μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα παρουσίασε έντονη κεφαλαλγία και ίλιγγο με σημαντική αστάθεια βάδισης, ώστε δεν μπορούσε να περπατήσει. Στην ακτινολογική διερεύνηση διαπιστώθηκε η παρουσία δύο κυστικών μεταστάσεων στην παρεγκεφαλίδα, μιας αριστερά με διάμετρο 4,5 εκ. και μιας μικρότερης δεξιά με διάμετρο 1,5 -2 εκ. με έντονα πιεστικά φαινόμενα (διακρίνεται η συμπίεση της 4ης κοιλίας). Συστήθηκε η χειρουργική αφαίρεση και των δύο βλαβών λόγω της έντονης νευρολογικής εικόνας και της απουσίας άλλων μεταστάσεων. Η ασθενής υποβλήθηκε σε δύο μικρές υπινιακές κρανιοτομίες με τη βοήθεια νευροπλοήγησης και οι μεταστάσεις αφαιρέθηκαν πλήρως. Η ασθενής βελτιώθηκε τάχιστα μετεγχειρητικά και ήταν σε θέση να κινείται χωρίς βοήθεια. Η μαγνητική τομογραφία επανελέγχου δείχνει αποσυμπίεση της 4ης κοιλίας και στη θέση των μεταστάσεων την παρουσία εγκεφαλονωτιαίου υγρού (σκούρο στην εικόνα).

Μετάσταση στο άνοιγμα του σκηνιδίουδας

Γυναίκα ασθενής 65 ετών με ιστορικό αδενοκαρκινώματος του νεφρού και μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου όπου διαπιστώθηκε μια εξεργασία στην περιοχή του ανοίγματος σκηνιδίου. Στη μαγνητική τομογραφία που ακολούθησε φάνηκε ένας όγκος περίπου 3 εκ. σε διάμετρο, με ανομοιογενή πρόσληψη σκιαγραφικού υλικού στο άνοιγμα του σκηνιδίου πάνω από τον σκώληκα της παρεγκεφαλίδας, πίσω από το τετράδυμο πέταλο και την επίφυση, με ανάπτυξη προς τα υπερσκηνιδιακά και δεξιά ινιακά. Συστήθηκε χειρουργική αντιμετώπιση και η ασθενής υποβλήθηκε σε κρανιοτομία σε καθιστή θέση με τη χρήση νευροπλοήγησης και ο όγκος αφαιρέθηκε με μικροχειρουργική τεχνική πλήρως διά της υπερπαρεγκεφαλιδικής-υποσκηνιδιακής οδού. Η ασθενής ανάρρωσε γρήγορα χωρίς νευρολογικό έλλειμμα και η μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία ελέγχου δείχνει την πλήρη αφαίρεση του όγκου.