Τηλέφωνο

210 7472720

Βασ. Σοφίας 110

Αθήνα

Ιατρικό Κέντρο

Μαρούσι

Ενδεικτικά Περιστατικά Σπονδυλικής Στήλης

Σπονδυλική Στήλη

Σύρετε το βέλος αριστερά και δεξιά για να δείτε το πριν και το μετά της κάθε επέμβασης

Σπονδυλοδεσία - οπισθοπεριτοναικη προσπελαση

Άνδρας ασθενής 52 ετών με ιστορικό πτώσης από ύψος περίπου 3 μέτρων προσκομίστηκε στα επείγοντα με έντονο άλγος στην οσφυϊκή χώρα και στον έλεγχο με αξονική και μαγνητική τομογραφία διαπιστώθηκε ασταθές κάταγμα του 2ου οσφυϊκού σπονδύλου. Συστήθηκε σταθεροποίηση 360° με διαυχενικούς κοχλίες και σωματεκτομή και αντικατάσταση του σπονδυλικού σώματος του Ο2 με κλωβό. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια, πρώτα οπίσθια προσπέλαση και μετά οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση. Δεν παρουσιάστηκαν επιπλοκές και ο ασθενής κινητοποιήθηκε άμεσα μετεγχειρητικά. Η μετεχγειρητική απεικόνιση δείχνει ορθή θέση των υλικών σπονδυλοδεσίας.

Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία με ειδικό κλωβό με ενσωματωμένους κοχλίες

Γυναίκα ασθενής 57 ετών με ιστορικό αυχεναλγίας από ετών και προοδευτικής αδυναμίας και μουδιάσματος των άνω άκρων από εξαμήνου καθώς και αστάθεια βάδισης. Στη μαγνητική τομογραφία αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης διαπιστώθηκε στένωση του σπονδυλικού σωλήνα από χρόνιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις στο ύψος Α3/4 και Α4/5 με συνοδό πίεση επί του νωτιαίου μυελού ως αιτία της κλινικής αυχενικής μυελοπάθειας. Συστήθηκε πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σταθεροποίηση στα επίπεδα Α3-5. Για το χειρουργείο χρησιμοποιήθηκαν κλωβοί αυτοκλειδούμενοι με κοχλίες ώστε να αποφευχθεί η χρήση πρόσθιας πλάκας και η συχνή συνοδός δυσκαταποσία που παρατηρείται. Η ασθενής ανάρρωσε πολύ γρήγορα μετά το χειρουργείο, τα συμπτώματα υφέθηκαν άμεσα και πήρε εξιτήριο την 2η μέρα, χωρίς επιπλοκές. Η μετεγχειρητική ακτινογραφία δείχνει την ορθή θέση των κλωβών και την αποκατάσταση της φυσιολογικής λόρδωσης της αυχενικής μοίρας που είχε χαθεί προεγχειρητικά.

Χονδροσάρκωμα μεσοσπονδύλιας άρθρωσης

Άνδρας ασθενής 54 ετών με ιστορικό οσφυαλγίας που επιδεινώνονταν από την κίνηση και την επιβάρυνση διαγνώστηκε με όγκο στο ύψος της μεσοσπονδύλιας άρθρωσης μεταξύ 1ου και 2ου οσφυϊκού σπονδύλου (Ο1/2) δεξιά, ο οποίος προκαλούσε πίεση και της σύστοιχης νωτιαίας ρίζας. Συστήθηκε η χειρουργική εξαίρεση. Διενεργήθηκε μια θυριδοποίηση και μερική αρθρεκτομή και ο όγκος αφαιρέθηκε ολικά. Το χονδροσάρκωμα παρά την ονομασία του αν αφαιρεθεί πλήρως δεν υποτροπιάζει. Ο ασθενής ήταν μετεγχειρητικά ελεύθερος συμπτωμάτων και ο μετεγχειρητικός επανέλεγχος με μαγνητική τομογραφία έδειξε πλήρη εξαίρεση του όγκου χωρίς στοιχεία επιπλοκών.