Τηλέφωνο

210 7472720

Βασ. Σοφίας 110

Αθήνα

Ιατρικό Κέντρο

Μαρούσι

Ενδοσκοπική χειρουργική εγκεφάλου

Ενδοσκοπική χειρουργική

Η χρήση του ενδοσκοπίου έχει φέρει μία πραγματική επανάσταση στην χειρουργική για πολλές ειδικότητες και ειδικά στη Νευροχειρουργική. Αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική. Ο εκπαιδευμένος και έμπειρος σε αυτή την τεχνική Νευροχειρουργός, πραγματοποιεί επεμβάσεις στον εγκέφαλο και στην σπονδυλική στήλη με μικρότερο χειρουργικό τραύμα, μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο και καλύτερα χειρουργικά αποτελέσματα σε επιλεγμένες πάντα, περιπτώσεις ασθενών. Το ενδοσκοπικό χειρουργείο πραγματοποιείται με ειδικά εργαλεία που εισάγονται μέσα από μικρές τομές στο κρανίο και στην σπονδυλική στήλη. Το ενδοσκόπιο είναι ένα ειδικό σωληνοειδές όργανο διαμέτρου λίγων χιλιοστών. Διαθέτει μια πηγή ψυχρού φως, μια πολύ μικρή κάμερα που δίνει εικόνα υψηλής ευκρίνειας που προβάλλεται σε μια οθόνη μπροστά στο χειρουργικό τραπέζι και η επέμβαση γίνεται με ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό, χειρουργικά εργαλεία.Υπάρχουν διαφορετικά σημεία διέλευσης του ενδοσκοπίου, αναλόγως με τη θέση του προβλήματος το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει ο Νευροχειρουργός:

Χειρουργική βάσης κρανίου και υπόφυσης

Η ενδοσκοπική χειρουργική βάσης κρανίου και υπόφυσης, χρησιμοποιεί ως πύλη εισόδου του ενδοσκοπίου στο κρανίο, τη μύτη (διασφηνοειδική διαρρινική διέλευση). Εισάγει το ενδοσκόπιο στη μύτη και με μια μικρή τομή στο πίσω μέρος της ρινικής κοιλότητας, ανοίγει το πρόσθιο τοίχωμα του σφηνοειδούς κόλπου και στη συνέχεια του εφιππίου στη βάση του κρανίου πίσω από το οποίο βρίσκεται η υπόφυση. Η ενδοσκοπική τεχνική προσφέρει καλύτερη ορατότητα έναντι της μικροσκοπικής μεθόδου. Η επέμβαση γίνεται χωρίς ορατές εξωτερικές τομές. Το ποσοστό επιπλοκών είναι πολύ μικρό, όσο μεγαλύτερη είναι η

Όγκοι κοιλιών εγκεφάλου και υδροκέφαλος

Η ενδοσκοπική χειρουργική όγκων των κοιλιών του εγκεφάλου και η 3η κοιλιοστομίαγια την αντιμετώπισης του αποφρακτικού υδροκεφάλου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απόφραξης του υδραγωγού του Sylvius και της 4ης κοιλίας, διενεργείται με μία μικρή οπή 1 εκατοστού (κρανιοανάτρηση) στην περιοχή του κρανίου πάνω από το μέτωπο. Από την οπή αυτή και με την υποβοήθηση της νευροπλοήγησης, προωθείται το ενδοσκόπιο για τη δημιουργία ενός ανοίγματος μέσω του οποίου το εγκεφαλονωτιαίο υγρό μπορεί από την 3η κοιλία να παρακάμψει το κώλυμα και να κυκλοφορήσει ελεύθερα προς τις λεγόμενες βασικές δεξαμενές και να αντιμετωπίσει τον υδροκέφαλο. Στο τέλος της επέμβασης το ενδοσκόπιο αφαιρείται και κλείνεται η οπή στο κρανίο.

Κύστεις, ενδοκοιλιακά μηνιγγιώματα, θηλώματα χοριοειδούς πλέγματος

Με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων ενδοσκοπικών εργαλείων είναι δυνατή η αφαίρεση ενδοκοιλιακών όγκων όπως κολλοειδών κύστεων, ενδοκοιλιακών μηνιγγιωμάτων και θηλωμάτων του χοριοειδούς πλέγματος, κ.α. Συνήθως και με τη βοήθεια της νευροπλοήγησης, ο νευροχειρουργός διενεργεί μια μικρή τομή 2εκ. στο δέρμα και μια μικρή οπή στο κρανίο, και εισάγει το ενδοσκόπιο σε μία από τις πλάγιες κοιλίες του εγκεφάλου για να εντοπίσει τον ενδοκοιλιακά όγκο και να τον αφαιρέσει. Η ένδειξη για την επιλογή αυτής της χειρουργικής τεχνικής τίθεται με προσοχή από τον νευροχειρουργό.

 

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός