Τηλέφωνο

210 7472720

Βασ. Σοφίας 110

Αθήνα

Ιατρικό Κέντρο

Μαρούσι

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά µε κριτές (pub med)

  • Ridwan S, Kandyba JA, Schug A, Malsagov E, Karageorgos N, Hans FJ. Delayed Leukoencephalopathy and Foreign Body Reaction After Endovascular Treatment in Patients With Intracranial Aneurysms and Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage—A Systematic Review of the Literature. Front. Surg., 23 December 2021 | https://doi.org/10.3389/fsurg.2021.732603
  • Sommer B, Karageorgos N, AlSharif M, Stubbe H, Hans FJ. Long-term Outcome and Adverse Events of Intrathecal Opioid Therapy for Nonmalignant Pain Syndrome. Pain Pract. 2020 Jan;20(1):8-15. doi: 10.1111/papr.12818. Epub 2019 Oct 21. PMID:31291509
  • Schulte F, Filis A, Karageorgos N, Sandu N, Schaller B. Pain after craniotomy – really a problem? Arch Med Sci. 2010 Dec;6(6):827-8. PMID: 22427752
  • Grintzalis K, Papapostolou I, Assimakopoulos SF, Mavrakis A, Faropoulos K, Karageorgos N, Georgiou C, Chroni E, Konstantinou D. Time-related alterations of superoxide radical levels in diverse organs of bile duct-ligated rats. Free Radic Res. 2009 Sep;43(9):803-8. Epub 2009 Jun 20. PMID: 19548155
  • Alivizatos V, Athanasopoulos P, Makris N, Karageorgos N. Early postoperative glutaminesupplemented parenteral nutrition versus enteral immunonutrition in cancer patients undergoing major gastrointestinal surgery. J BUON. 2005, Jan-Mar; 10(1):119-22. PMID: 17335142
  • Karageorgos N, Patsoukis N, Chroni E, Konstantinou D, Assimakopoulos SF, Georgiou C. Effect of N-acetylcysteine, allopurinol and vitamin E on jaundice – induced brain oxidative stress in rats. Brain Res. 2006 Sep 21;1111(1):203-12. PMID: 16884703
  • Partheni M, Kalogheropoulou C, Karageorgos N, Panagiotopoulos V, Voulgaris S, Tzortzidis F. Radiculopathy after lumbar discectomy due to intraspinal retained Surgicel: clinical and magnetic resonance imaging evaluation. Spine J. 2006 Jul- Aug;6(4):455-8. PMID: 16825055
  • Chroni E, Patsoukis N, Karageorgos N, Konstantinou D, Georgiou C. Brain oxidative stress induced by obstructive jaundice in rats. J Neuropathol Exp Neurol. 2006 Feb; 65(2):193-8. PMID: 16462210

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός