Τηλέφωνο

210 7472720

Βασ. Σοφίας 110

Αθήνα

Ιατρικό Κέντρο

Μαρούσι

Γιγαντοκυτταρικός όγκος

Γιγαντοκυτταρικός όγκος Σπονδυλικής Στήλης

Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος είναι αρχικά, ένας καλοήθης όγκος που υποτροπιάζει πολύ συχνά (20%) μπορεί όμως να εξαλλαχθεί (να γίνει δηλαδή κακοήθης) και να δώσει μεταστάσεις κυρίως στους πνεύμονες.

Παρόλο που εμφανίζεται κυρίως στις άκρες των μακρών οστών, ιδιαίτερα του βραχιονίου (μπράτσο), της κνήμης, στο άκρο του μηρού και της κερκίδας, στο ιερό οστούν, αλλά μπορεί να παρουσιαστεί και στη σπονδυλική στήλη, κυρίως στην οσφυϊκή μοίρα. Σπάνια μπορεί να πιέσει και τον νωτιαίο μυελό.

Η διάγνωση γίνεται κατά τον έλεγχο για οσφυαλγία, αρχικά με ακτινογραφία και σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης, με μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό.

Επειδή ακόμη και κατά τη διάγνωση ένας γιγαντοκυτταρικός όγκος να έχει ήδη εξαλλαχθεί σε κακοήθη και έχει δώσει μετάσταση, είναι χρήσιμο πριν από οποιαδήποτε επέμβαση να διενεργείται βιοψία με βελόνη υπό καθοδήγηση αξονικού τομογράφου. Το υλικό στέλνεται για ιστοπαθολογικό έλεγχο. Ακολουθεί πλήρης ακτινοδιαγνωστικός έλεγχος του ασθενούς για τη διερεύνηση τυχόν μεταστάσεων. Σπινθηρογράφημα οστών διενεργείται μόνο εάν υπάρξουν ευρήματα από την βιοψία.

Αντιμετώπιση του γιγαντοκυτταρικού όγκου

Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος πρέπει αμέσως μόλις διαγνωστεί, να αντιμετωπίζεται χειρουργικά με πλήρη απόξεση και με τη χρήση ενισχυτικών του αποτελέσματος φαρμάκων (φαινόλη, υπεροξείδιο του υδρογόνου) ώστε να ελαχιστοποιηθεί η υψηλή πιθανότητα υποτροπής. Στο τμήμα της βαθιάς απόξεσης τοποθετείται κατά προτίμηση βιολογικό τσιμέντο το οποίο συντελεί στην περαιτέρω νέκρωση και στην καταστροφή της αγγείωσης. Δεν χρησιμοποιείται αυτομόσχευμα ή αλλομόσχευμα διότι αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής. Προεγχειρητικός εμβολισμός μπορεί να διευκολύνει την εξαίρεση του όγκου.

Ακόμη και μετά από ριζική χειρουργική εκτομή, μπορεί ο όγκος να υποτροπιάσει σε ποσοστό 10-20%. Τότε απαιτείται νέα επέμβαση αφού καμία άλλη θεραπεία δεν δίνει καλύτερα αποτελέσματα ως προς τα ποσοστά υποτροπών.

Η ακτινοθεραπεία δεν ενδείκνυται εξαιτίας του κινδύνου κακοήθους εξαλλαγής.

Φαρμακοθεραπεία με διφωσφονικά μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις υφολικής, δηλαδή μερικής, εκτομής.

Συχνοί επανέλεγχοι με μαγνητική και αξονική τομογραφία είναι χρήσιμοι για την έγκαιρη ανίχνευση υποτροπής.

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός