Τηλέφωνο

210 7472720

Βασ. Σοφίας 110

Αθήνα

Ιατρικό Κέντρο

Μαρούσι

Κρανιοτομία με τον ασθενή σε εγρήγορση

Κρανιοτομία με τον ασθενή σε εγρήγορση (Awake Craniotomy)

Η κρανιοτομία με τον ασθενή σε εγρήγορση (Awake Craniotomy), δηλαδή την δυνατότητα επικοινωνίας του Νευροχειρουργού και του Νευροφυσιολόγου με τον ασθενή, είναι μια σύγχρονη τεχνική που  επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της περιοχικής αναισθησίας και την χρήση αναισθησιολογικών ουσιών βραχείας δράσης από τον έμπειρο, στις τεχνικές αυτές, Αναισθησιολόγο.

Η τεχνική εφαρμόζεται προκειμένου με πρόσθετες τεχνικές ερεθισμού κατά τη διάρκεια της επέμβασης, να επιτευχθεί η λειτουργική χαρτογράφηση του εγκεφάλου και η προστασία και διατήρηση ευγενών περιοχών του, όπως είναι αυτές των κέντρων και των οδών της ομιλίας, της όρασης, της κίνησης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Νευροχειρουργό να επιλέξει μία ασφαλή δίοδο για να φτάσει στο σημείο της βλάβης. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει το μέγιστο μέρος ενός όγκου, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης νευρολογικού ελλείμματος.

Ο Νευροχειρουργός με τους συνεργάτες του, υποβάλλουν στον ασθενή ερωτήσεις και απλές, προσυμφωνημένες με τον ασθενή εντολές προς εκτέλεση απλών δραστηριοτήτων, ώστε σε πραγματικό χρόνο να γίνεται η εκτίμηση της επίδρασης των χειρουργικών χειρισμών στην εκφορά του λόγου αλλά και στη γενικότερη λειτουργική του ικανότητα.

Η κρανιοτομία με τον ασθενή σε εγρήγορση εφαρμόζεται αντί αυτής υπό γενική αναισθησία δεν εφαρμόζεται σε παιδιά, ηλικιωμένους και άλλα άτομα με δυσκολία λεκτικής κατανόησης και συνεργασίας.

Ενδείκνυται σε εκείνους τους ασθενείς με όγκους χαμηλής κακοήθειας που έχουν συνάφεια σε σημαντικά κέντρα του εγκεφάλου, όπως είναι  ο αισθητικοκινητικός  φλοιός και τα φλοιώδη κέντρα του λόγου. Τα κέντρα αυτά μπορεί να διαφέρουν ως προς την ακριβή ανατομική τους θέση από άτομο σε άτομο. Αυτό, καθιστά τα ανατομικά κριτήρια μη επαρκή για την ασφαλή εκτομή βλαβών που βρίσκονται πολύ κοντά σε λειτουργικά εγκεφαλικά κέντρα. Με τον ασθενή σε εγρήγορση, ελέγχονται διαρκώς τα όρια ασφαλούς εκτομής και επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των επιπλοκών.

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός