Τηλέφωνο

210 7472720

Βασ. Σοφίας 110

Αθήνα

Ιατρικό Κέντρο

Μαρούσι

Ολιγοδενδρογλοίωμα

Ολιγοδενδρογλοίωμα εγκεφάλου

Το ολιγοδενδρογλοίωμα αναπτύσσεται από τα ολιγοδενδροκύτταρα, τα οποία σχηματίζουν τον υποστηρικτικό ιστό του εγκεφάλου και σπανίως της σπονδυλικής στήλης. Αφορούν σε περίπου το 4% των πρωτοπαθών όγκων και ανήκουν στην ομάδα των γλοιωμάτων  και έχουν καλύτερη πρόγνωση από τα περισσότερα άλλα γλοιώματα. Συχνότερα είναι σε ενήλικες 25-45 ετών.

Τα αίτια που τα προκαλούν, τα συμπτώματα και ο τρόπος διάγνωσης, είναι αυτός των πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας (WHO) κατηγοριοποιούνται σε δύο κατηγορίες:

  • Βαθμού 2: Ανήκουν στα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας και αναπτύσσονται βραδέως. Μερικές φορές μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι να αναπτυχθούν τόσο ώστε να δώσουν συμπτώματα.
  • Βαθμού 3: Ονομάζονται και αναπλαστικά ολιγοδεδρογλοιώματα και ανήκουν στα γλοιώματα υψηλής κακοήθειας και αναπτύσσονται ταχύτερα.

Διάγνωση

Επι των συμπτωμάτων, διενεργείται Μαγνητική Τομογραφία εγκεφάλου με εξειδικευμένες ακολουθίες (λειτουργική MRI, δεσμιδογραφία, φασματοσκοπία, κ.α).

Είναι απολύτως απαραίτητη η παθολογοανατομική εξέταση του όγκου, είτε με στερεοτακτική βιοψία είτε κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του όγκου.  Ο μοριακός έλεγχος ο οποίος θα δείξει εξαλλαγή των γονιδίων IDH-1 και IDH-2, καθώς επίσης και απώλεια 1p/19q (διπλή διαγραφή των χρωμοσωμικών σκελών 1p/19q).

Θεραπεία του ολιγοδενδρογλοιώματος

Η θεραπεία του ολιγοδενδρογλοιώματος είναι πρωτίστως χειρουργική, με σκοπό να αφαιρεθεί όλος ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του όγκου χωρίς να κινδυνεύσουν οι ζωτικές εγκεφαλικές λειτουργίες. Πολύ συχνά λόγω της διάχυτης ανάπτυξης αυτών των όγκων ή πλήρης εξαίρεσή τους περιορίζεται από την άμεση γειτνίαση σε σημαντικά κέντρα του εγκεφάλου και από την προσπάθεια να αποφευχθεί η πρόκληση συνοδού νευρολογικού ελλείμματος.

Η πλήρης αφαίρεση του όγκου, συναρτάται με το μέγεθος και τη θέση του καθώς και τη χειρουργική εμπειρία του Νευροχειρουργού, σε εξειδικευμένες και σύνθετες τεχνικές παρακολούθησης των λειτουργιών του εγκεφάλου.

Η ακτινοθεραπεία που ακολουθεί έχει στόχο να εξαλείψει τυχόν εναπομείναντα κακοήθη κύτταρα, ενώ μπορεί να χρειαστεί και λήψη ήπιων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Μετά τη θεραπεία ο ασθενής ελέγχεται περιοδικά με Μαγνητική Τομογραφία, ενώ σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επαναληφθούν σε συνδυασμό, το χειρουργείο, η ακτινοβολία και η χημειοθεραπεία, σύμφωνα με το πόρισμα του Ογκολογικού Συμβουλίου (Νευροχειρουργός, Νευροακτινολόγος , Νευροακτινοθεραπευτής, κ.α.).

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός