Τηλέφωνο

210 7472720

Βασ. Σοφίας 110

Αθήνα

Ιατρικό Κέντρο

Μαρούσι

Πλασμοκύττωμα

Το πλασμοκύττωμα είναι σπάνιος κακοήθης όγκος που αναπτύσσεται ως μάζα είτε μέσα στα οστά είτε σε μαλακούς ιστούς (εξωμυελικός όγκος). Δημιουργείται από κύτταρα του πλάσματος στο αίμα και μοιάζει με το πολλαπλό μυέλωμα αλλά η διάγνωσή του προϋποθέτει τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Δεν υπάρχουν άλλες αστικές βλάβες
  • Στη βιοψία βελόνης του μυελού των οστών έχει αποκλειστεί το πολλαπλό μυέλωμα
  • Στην ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού και ούρων δεν βρίσκεται Μ-πρωτεΐνη

Πολλαπλό μυέλωμα μπορεί να αναπτύξουν ασθενείς με πλασμοκύττωμα σε 55-60% σε 5 χρόνια, και σε 70-80% σε 10 χρόνια.

Η ακτινοθεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική στον τοπικό έλεγχο της νόσου.

Για την πρόληψη επαπειλούμενων καταγμάτων μπορεί να εφαρμοστεί κυφοπλαστική, αν υπάρχει αστάθεια της σπονδυλικής στήλης γίνεται σπονδυλοδεσία.