Τηλέφωνο

210 7472720

Βασ. Σοφίας 110

Αθήνα

Ιατρικό Κέντρο

Μαρούσι

Ρομποτική σπονδυλοδεσία

Ρομποτική και διαδερμική σπονδυλοδεσία

Η ανάταξη της σπονδυλολίσθησης με σπονδυλοδεσία γίνεται μόνο όταν ισχύουν απόλυτες ενδείξεις, όπως η ταυτόχρονη ύπαρξη σημαντικής σπονδυλολίσθησης ή εκφυλιστικής σκολίωσης ή η υποψία αστάθειας μετά την αποσυμπίεση και όταν η συντηρητική αντιμετώπιση έχει αποτύχει.

Η πολύ προσεκτική επιλογή είναι πολύ σημαντική διότι οι τεχνικές ανάταξης έχουν αρκετές επιπλοκές. Αυτές οι επιπλοκές καθιστούν ακόμη πιο σημαντικές τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές ο οποίες επιτρέπουν την αποσυμπίεση των νευρικών στοιχείων και την τοποθέτηση των υλικών μέσα από μικρές τομές. Τέτοιες τεχνικές που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο και τις επιπλοκές και τις οποίες εφαρμόζει με μεγάλη εμπειρία στο εξωτερικό, ο Δρ. Ν. Καραγεώργος, είναι:

Η διαδερμική σπονδυλοδεσία με διεγχειρητική 3D απεικόνιση.

Η  ρομποτική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, η οποία προσφέρει σε πραγματικό χρόνο και με πολύ υψηλότερη απεικονιστική ακρίβεια, τη σύνθετη τρισδιάστατη ανατομία της σπονδυλικής στήλης του χειρουργούμενου ασθενή. Δίνει την ακριβή θέση των χειρουργικών εργαλείων και εμφυτευμάτων, ακρίβεια σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με την τοποθέτηση με το χέρι. Διευκολύνει τις ελάχιστα  επεμβατικές προσπελάσεις. Μειώνει την έκθεση στην ακτινοβολία σε σχέση με την ακτινοσκόπηση.

Η επέμβαση

Με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος, γίνεται ο προσχεδιασμός της χειρουργικής επέμβασης σε συνθήκες τρισδιάστατης προσομοίωσης, πριν την έναρξη της επέμβασης. Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα προεπιλογής των κατάλληλων ανά περίπτωση χειρουργικών εμφυτευμάτων (σε μέγεθος, διαστάσεις, προσανατολισμό κλπ.), καθοδηγεί την ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση όλων των υλικών σπονδυλοδεσίας.

Η τρισδιάστατη απεικόνιση παρέχει την εξαιρετική δυνατότητα στον χειρουργό να κρίνει με απόλυτα ακριβή απεικόνιση κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το αποτέλεσμα των χειρισμών του ως προς τη διόρθωση της παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης, αλλά και γενικότερα, την ανάταξη και σταθεροποίηση ενός κατάγματος, την  αφαίρεση ενός όγκου σπονδυλικής στήλης κ.α).

Με τη διεγχειρητική 3D ρομποτική νευροπλοήγηση, η επέμβαση γίνεται πολύ ταχύτερα, το ίδιο και η πραγματοποίηση ακόμη και των περισσότερο λεπτών χειρουργικών επεμβάσεων, σε όλες τις περιοχές της σπονδυλικής στήλης, από τον αυχένα έως και το ιερό οστό. Το χειρουργικό τραύμα είναι πολύ μικρότερο, το ίδιο και ο μετεγχειρητικός πόνος, ενώ ταχύτερη είναι και η αποθεραπεία του ασθενούς.

Ως προς την επέμβαση, προτιμάται η βιολογική σπονδυλοδεσία με χρήση οστικού μοσχεύματος από τον ίδιο τον ασθενή (αυτομόσχευμα) ή εργαστηριακώς παρασκευασμένο οστικό μόσχευμα (αλλομόσχευμα), καθώς η ανάπτυξη νέου οστού κάνει την σπονδυλοδεσία μόνιμη και οριστική. 

Η παραμονή στην κλινική είναι αναλόγως με την εφαρμοζόμενη τεχνική και την περίπτωση του κάθε ασθενούς ξεχωριστά, 3-5 μέρες. 

Ο ασθενής επιστρέφει στις ασχολίες του 4-6 εβδομάδες μετά το χειρουργείο ενώ δίδονται συστάσεις για την εφαρμογή μετεγχειρητικών μέτρων βελτίωσης και προστασίας.

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός