Τηλέφωνο

210 7472720

Βασ. Σοφίας 110

Αθήνα

Ιατρικό Κέντρο

Μαρούσι

Χειρουργική της «κλειδαρότρυπας»

Η χειρουργική της «κλειδαρότρυπας» βασίζεται στην αρχή ότι οι όγκοι του εγκεφάλου ή της βάσης του κρανίου μπορούν να αφαιρεθούν μέσα από μικρότερα, ακριβέστερα ανοίγματα (μίνι-κρανιοτομίες), ώστε να ελαχιστοποιηθεί η συνοδός βλάβη στις γύρω δομές του δέρματος της κεφαλής, του ίδιου του εγκεφάλου και των αγγείων ή των νεύρων. Δεν χρησιμοποιείται, ωστόσο, σε όλους τους όγκους και τις παθήσεις του εγκεφάλου.

Η χειρουργική της «κλειδαρότρυπας» ή ελάχιστα επεμβατική τεχνική χρησιμοποιείται και σε επεμβάσεις της Σπονδυλικής Στήλης με σημαντικό πλεονέκτημα ότι αποφεύγεται το τραύμα των στηρικτικών μυϊκών και αρθρικών δομών, επιταχύνεται η μετεγχειρητική κινητοποίηση και  μειώνεται ο μετεγχειρητικός πόνος.

Χειρουργική εγκεφάλου

Με τη χειρουργική της «κλειδαρότρυπας», επιτυγχάνονται η μικρή αποκάλυψη του εγκεφάλου, η μικρή τομή της σκληράς μήνιγγας, η ελάττωση ή ελαχιστοποίηση του τραύματος λόγω της πίεσης του εγκεφάλου από τις ειδικές σπάτουλες και η μείωση της διάρκειας του χειρουργείου. Το αισθητικό πρόβλημα με ουλές στο κεφάλι, ελαχιστοποιείται.  Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να είναι μικρότερος και ο χρόνος νοσηλείας.

Πώς γίνεται η κρανιοτομία υπερκόγχιου κλειδαρότρυπας

Η τεχνική της «κρανιοτομίας υπερκόγχιου κλειδαρότρυπας» εφαρμόζεται με μία τομή στο δέρμα στο φρύδι, διαμέτρου 3 εκατοστών, η οποία επιτρέπει μία ευρεία ενδοκρανιακή έκθεση της εν τω βάθει περιοχής, πάνω και δίπλα από την περιοχή της υπόφυσης. Εφαρμόζεται σε ασθενείς με μηνιγγιώματα, κρανιοφαρυγγιώματα και άλλους όγκους κοντά στα οπτικά νεύρα και στην υπόφυση.

Από την τομή αυτή επιτυγχάνεται μια περιορισμένη εκτομή οστικών δομών και η ανάγκη για ανάσπαση του εγκεφάλου από τη βάση του κρανίου ελαχιστοποιείται. Ακολούθως, με την νευροπλοήγηση γίνεται ο εντοπισμός της βλάβης, ενώ ο χειρουργός με τη χρήση του μικροσκοπίου και του ενδοσκοπίου, έχει άριστο οπτικό έλεγχο τόσο της βλάβης, όσο και των γύρω από αυτή νευρικών δομών. Όταν ολοκληρώσει τη χειρουργική επέμβαση, αποσύρει τα εργαλεία και κλείνει την οπή με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Υποκροταφική προσπέλαση της κλειδαρότρυπας

Άλλες τεχνικές “χειρουργικής της κλειδαρότρυπας”, είναι και η υποκροταφική προσπέλαση και οι οπίσθιες παραλλαγές της.

Η οπισθομαστοειδική προσπέλαση γίνεται από ένα μικρό άνοιγμα στο οστό πίσω από το αυτί. Εφαρμόζεται για την αφαίρεση μηνιγγιωμάτων, ακουστικών νευρινωμάτων, επιδερμοειδών, και όγκων παρεγκεφαλίδας όπως αιμαγγειοβλαστωμάτων και μεταστατικών όγκων. Εφαρμόζεται επίσης για τη μικροαγγειακή αποσυμπίεση των νεύρων στη νευραλγία τριδύμου και στον σπασμό του ημιπροσώπου, με ή χωρίς τη συμπληρωματική χρήση ενδοσκοπίου.

Κάθε μία από τις παραπάνω τεχνικές της «κλειδαρότρυπας», επιλέγεται σύμφωνα με τον εντοπισμό της βλάβης που πρέπει να εξαιρεθεί, για τον μέσο και οπίσθιο κρανιακό βόθρο της βάσης του κρανίου.

"Επέστρεψα στην Ελλάδα για να προσφέρω με εμπειρία, υπηρεσίες προηγμένης, ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής. Μη διστάσετε να με συμβουλευτείτε για πρώτη ή και για δεύτερη γνώμη πριν το χειρουργείο"

Ν. Καραγεώργος, Νευροχειρουργός